"Ett Tag" is Ängie's first single in Swedish, released on March 22nd, 2019 featuring the duo Ambivalensen.

Background

Ängie was already friends with the duo since 2016, and after the release of her three first singles, they had the idea of making a song in Swedish. The track was written, recorded, and produced in 2017. It was then teased several times throughout the year, and they even playing the song in full on one live-stream.[1][2]

Theme

"Ett Tag" is about wanting to be with someone who you know won't work out, and the heartbreak that comes from it.[3]

Audio

Lyrics

Vi kan va här ett tag, kanske varje dag
Tills jag hatar dig med varje fucking andetag
Du är galen, bryter mot lagen
Bonnie and Clyde tills vi pausar charaden

Tills vi pausar charaden

Jag kommer växa
Kommer blomma
Medan du faller

Du och jag, vi kan va här ett tag
Kanske varje dag, ett tag
Du och jag, vi kan va här ett tag
Kanske varje dag, ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag

Du hade varit i London
Du snacka om allt som du lärt dig
Jag fasta med blicken och drömde mig långt bort
Baby, det är nånting som skär sig
Jag tror jag flyttar till Schtockholm
Glömmer bort allt som jag lärt mig
Hoppas jag träffar nån annan
Så du kan få se att jag faktiskt har värde
Det ser ut som du säger nåt men vi snackar inte längre samma språ-ah
Du som alltid vill att det händer nåt, du kan få se mig när jag går

Du och jag, vi kan va här ett tag
Kanske varje dag, ett tag
Du och jag, vi kan va här ett tag
Kanske varje dag, ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag

Vi kan va här ett tag, kanske varje dag, ett tag
Men hela jag är som ett öppet hav och jag vill bottna bra en dag
Jag kanske inte är nån Beyoncé
Har väntat hela tiden, jag är RiRi
Men jag är ändå loyal, beter mig som han Torres
Du vet att jag är on it like that
Jag är aldrig ute för nå problems, nay, nay
This woman no cry
Allt det här är nonsens, ya, ya
This woman no cry

Du och jag, vi kan va här ett tag
Kanske varje dag, ett tag
Du och jag, vi kan va här ett tag
Kanske varje dag, ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag
Ett-ett ett tag, ett-ett ett tag

We can be here for a while, maybe every day
Until I hate you with every fucking breath
You're crazy, breaking the law
Bonnie and Clyde until we pause the charade

Until we pause the charade

I will grow
Will bloom
As you fall

You and I, we can be here for a while
Maybe every day, for a while
You and I, we can be here for a while
Maybe every day, for a while
For a while, for a while
For a while, for a while

You had been to London
You talk about everything you've learned
I fixed my eyes and dreamed far away
Baby, it's something that cuts itself
I think I'm moving to Schtockholm
Forget everything I learned
Hope I meet someone else
So you can see that I actually have value
It looks like you're saying something but we're no longer talking the same language-ah
You who always want something to happen, you can see me when I go

You and I, we can be here for a while
Maybe every day, for a while
You and I, we can be here for a while
Maybe every day, for a while
For a while, for a while
For a while, for a while

We can be here for a while, maybe every day, for a while
But all of me is like an open sea and I want to live well one day
I may not be Beyoncé
Been waiting all my life, I'm RiRi
But I'm still loyal, behave like the Torres
You know I'm on it like that
I'm never out to reach problems, nay, nay
This woman no cry
All this is nonsense, ya, ya
This woman no cry

You and I, we can be here for a while
Maybe every day, for a while
You and I, we can be here for a while
Maybe every day, for a while
For a while, for a while
For a while, for a while

Cover Photoshoot

References

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.